Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Vũ Thư - Thái Bình
 17/04/20  Tin tức - Sự kiện  2993
Báo cáo của Sở Y tế về công tác phòng, chống Covid - 19 tại Thái Bình đến 17h00' ngày 16/4/2020.
 17/04/20  Tin tức - Sự kiện  2974
Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND Tỉnh về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
 16/04/20  Tin tức - Sự kiện  2985
Công văn số 48/GDĐT-GDMN ngày 16/4/2020 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mầm non tgrong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19.
 16/04/20  Tin tức - Sự kiện  2884
Công văn số 1018-CV/HU ngày 15/4/2020 của Huyện ủy về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
 16/04/20  Tin tức - Sự kiện  2925
Kế hoạch 351/SGDĐT-KH ngày 13/4/2020 của Sở GDĐT về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong ngành giáo dục năm 2020.
 16/04/20  Tin tức - Sự kiện  2758
Quyết định 1119/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của UBND Tỉnh về việc ban hành tiêu chí lựa chọn SGK lớp 1theo chương trình GDPT 2018.
 14/04/20  Tin tức - Sự kiện  3127
Công văn số 337/SGDĐT-GDTrH ngày 13/4/2020 của Sở GDĐT về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông trong quá trình học tập qua Internet.