Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Vũ Thư - Thái Bình
 17/04/20  Tin tức - Sự kiện  2993
Báo cáo của Sở Y tế về công tác phòng, chống Covid - 19 tại Thái Bình đến 17h00' ngày 16/4/2020.
 17/04/20  Tin tức - Sự kiện  2974
Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND Tỉnh về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
 16/04/20  Tin tức - Sự kiện  3054
Công văn số 49/CV-GDĐT ngày 16/4/2020 của Phòng GDĐT về việc tham gia cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam.
 16/04/20  Tin tức - Sự kiện  3047
Công văn số 355/SGDĐT-GDMN ngày 15/4/2020 của Sở GDĐT về việc gửi băng video hướng dẫn cha mẹ chăm sóc giáo dục trẻ mầm non trong thời gian ở nhà.
 16/04/20  Tin tức - Sự kiện  2985
Công văn số 48/GDĐT-GDMN ngày 16/4/2020 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mầm non tgrong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19.
 16/04/20  Tin tức - Sự kiện  2884
Công văn số 1018-CV/HU ngày 15/4/2020 của Huyện ủy về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.