Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo thực tập cấp Tỉnh, Ban chỉ đạo thực tập Huyện Vũ thư, PGD&ĐT Vũ Thư. Ngày 15/3/2021, Trường Mầm non Vũ Hội tổ chức gặp mặt đón đoàn giáo sinh về thực tập tại trường.